04.07.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u junu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,8 miliona, ili 9,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,0 miliona, ili 90,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 900.678, od čega je 819.086 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 81.592 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 15.820,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 36,7 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 719,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 3.940 plaćanja, u vrednosti od 62.480.449,05 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera