16.07.2023.

Preminuo član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Stojan Stamenković

Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, istaknuti ekonomista, Stojan Stamenković preminuo je danas u Beogradu u 89. godini.

Stamenković je bio na mestu člana Saveta guvernera od novembra 2012. godine neprekidno u tri mandata. Ostaće upamćen po svojim pronicljivim i pravovremenim ekonomskim analizama zasnovanim na neprocenjivom znanju i iskustvu.
Stojan Stamenković je rođen 1934. godine u Požarevcu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsek za matematiku, 1964. godine. Iste godine započeo je rad u nekadašnjoj Saveznoj vladi kao analitičar u Odeljenju za privredna kretanja.

Od 1971. bavi se makroekonomskom analizom i makroekonomskim projekcijama.
U periodu od 1982. do 1986. bio je glavni ekonomista u Kabinetu premijera Savezne vlade, a od 1983. do 1984. zamenik šefa jugoslovenske delegacije za pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom. Od 1987. do 1989. godine nalazio se na mestu direktora Instituta za spoljnu trgovinu.

Godine 1989. vraća se u Saveznu vladu i radi na pripremi ekonomskih reformi (programa stabilizacije). Nakon početka procesa raspada bivše Jugoslavije učestvuje u Hagu na pregovorima o preuređivanju odnosa unutar države.
Po konstituisanju Savezne Republike Jugoslavije (1992) radi u Saveznoj vladi na mestu saveznog savetnika za ekonomska kretanja i politiku. S raspuštanjem te vlade (1993) isključen je iz njenih poslova, stavljen na raspolaganje i prevremeno penzionisan.

Od 1992. sarađuje sa Institutom ekonomskih nauka u Beogradu. Na predlog direktora, u okviru istraživačkog projekta makroekonomske politike, pokreće bilten „Mesečne analize i prognoze” (MAP), čije je koordinator, urednik i koautor do kraja 2003. Od januara 2004. do kraja 2010. bio je na čelu novog istraživačkog projekta i mesečnog biltena „Makroekonomske analize i trendovi” – MAT Ekonomskog instituta. Od početka 2011. koordinator je tog istraživačkog projekta i autor odeljka „Ocena privredne aktivnosti” i poglavlja „Aktuelnosti u ekonomskoj politici”.

Na poziv Narodne banke Jugoslavije učestvuje na izradi projekcija platnog bilansa Jugoslavije za 2001. Iste godine angažovan je kao član tima za pripremu i vođenje pregovora s Međunarodnim monetarnim fondom (januar i mart 2001) o stendbaj aranžmanu. Kao član tima Narodne banke Jugoslavije učestvuje u pregovorima s Međunarodnim monetarnim fondom (februar i mart 2002) u vezi sa sklapanjem trogodišnjeg produženog aranžmana, kao i u svim pregovorima o reviziji tog aranžmana do njegovog okončanja 2006. godine. U svojstvu eksperta, bio je angažovan i u pregovorima i revizijama stendbaj aranžmana 2009–2012.

Objavio je veći broj analiza, studija, knjiga i radova, među kojima se posebno izdvajaju: Makroekonomska analiza jugoslovenske privrede (S. Stamenković i ostali, studija, jun 2000); Makroekonomska stabilizacija – alternativni pristup (S. Stamenković i ostali, 1994), Ekonomska drama Jugoslavije (T. Popović, S. Stamenković, studija, jun 2000); Ekonomska drama Jugoslavije, (T. Popović, S. Stamenković, 1994); Neke napomene o metodima proučavanja tempa industrijske proizvodnje (S. Stamenković, statistička revija, 1/1966); Faktori inflacije u Jugoslaviji – kvantitativna analiza (studija, 1973); Finansijski položaj privrede i banaka (koordinator na izradi ove studije, 1985).

Bio je redovni član Naučnog društva ekonomista, a od 2012. član Akademije ekonomskih nauka.

Kabinet guvernera