17.07.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u junu 2024. godine, biti na nivou od 8,0%, što predstavlja blago povećanje u odnosu maj, kada su očekivanja iznosila 7,5%. Na nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja, prema rezultatima poslednje, julske ankete agencije Blumberg, gde očekivana inflacija za godinu dana unapred iznosi 7,0%.

Suprotne tendencije su zabeležene kod kratkoročnih inflacionih očekivanja predstavnika privrede (za godinu dana unapred), s obzirom na to da su se ona, nakon sedam meseci tokom kojih su iznosila 10,0%, prvi put smanjila i u junu su iznosila 9,8%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred povećana su sa 4,5% u maju na 5,0% u junu, dok su za tri godine smanjena na 3,7% (sa 3,8% u maju) i nalaze se unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, ona su za dve godine unapred takođe smanjena, sa 7,0% u maju na 6,8% u junu, dok su za tri godine unapred očekivanja ostala nepromenjena i nalaze se na nivou od 5,0%.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera