03.08.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u julu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu 2023. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 18,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,4 miliona, ili 7,3%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,4 miliona, ili 92,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 896.240 od čega je 831.078 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 65.162 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 15.444,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 32,4 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 735,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 11.775 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 3.836 plaćanja, u vrednosti od 56.571.407,83 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera