05.09.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u avgustu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu 2023. godine, za 23 radna dana, realizovana su ukupno 19,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,6 miliona, ili 8,5%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,6 miliona, ili 91,5%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 836.017, od čega je 765.146 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 70.871 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 21.527,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 34,2 milijarde dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 936,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.795 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 3.667 plaćanja, u vrednosti od 56.435.367,11 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera