05.09.2023.

Rad IPS NBS sistema za avgust

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u avgustu 2023. godine realizovane su 5.605.392 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 180.819, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 61,9 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.997,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem