04.10.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u septembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru 2023. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 18,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,5 miliona, ili 8,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,4 miliona, ili 92,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 899.697, od čega je 827.501 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 72.197 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 16.783,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 32,7 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 799,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.715 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.551 plaćanje, u vrednosti od 65.755.226,97 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera