26.10.2023.

Polaganje stručnog ispita za izdavanje fizičkim licima dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata, redovni ispitni rok, decembar 2023.

Stručni ispit za izdavanje fizičkim licima dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata u redovnom ispitnom roku biće održan 22. decembra 2023. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 1. decembra 2023. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Kralja Petra br. 12, Beograd.

Informacije o ponovnom polaganju stručnog ispita:

Lica koja nisu položila stručni ispit u prethodnom ispitnom roku  mogu se prijaviti za polaganje u decembarskom ispitnom roku.

Spisak kandidata će biti objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije 15. decembra 2023. godine.

U cilju poštovanja preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, preporuka je da se na ispit dođe sa zaštitnom maskom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja