03.11.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u oktobru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru 2023. godine, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,6 miliona, ili 8,3%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,2 miliona, ili 91,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 903.382, od čega je 828.725 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 74.657 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 16.879,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 34,8 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 767,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 12.270 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovana su ukupno 4.253 plaćanja, u vrednosti od 62.181.223,02 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera