23.11.2023.

Nastavljen rast plaćanja putem mobilnog telefona

Treće tromesečje 2023. godine donelo je nastavak rastućeg trenda upotrebe najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji. U prilog tome govori podatak da je na kraju trećeg tromesečja ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 3.999.511 korisnika (fizička i pravna lica i preduzetnici), što je za 7,92% više nego u istom periodu prethodne godine. Ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva imalo je 3.866.868 korisnika, ili za 16,04% više nego u istom tromesečju 2022. godine. Pored broja korisnika, porastao je i ukupan broj transakcija koje putem digitalnog bankarstva obavljaju građani i privreda. U odnosu na treće tromesečje prethodne godine, prometi izvršenih transakcija putem elektronskog i mobilnog bankarstva kreću se u suprotnim smerovima – broj plaćanja elektronskim bankarstvom smanjen je za 8,84%, dok su plaćanja korišćenjem mobilnog bankarstva porasla za 27,28%, što govori i o tome da se mobilni telefon sve češće upotrebljava kao sredstvo za iniciranje plaćanja kao zamena za računar.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za treće tromesečje 2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem