27.11.2023.

Kartice i prihvatna mreža: pojačan trend rasta

U našoj zemlji, krajem septembra ove godine bilo je 11.218.388 platnih kartica – za 6,43% više nego u isto vreme 2022. godine. Tokom trećeg tromesečja ove godine, u trgovinama u našoj zemlji izvršeno je 131.441.111 plaćanja platnim karticama, što predstavlja rast od 20,10% u odnosu na broj plaćanja u istom tromesečju 2022. godine. Plaćanja karticama inostranih pružalaca platnih usluga takođe su u posmatranom periodu porasla za 34,23%, tako da su u ovom tromesečju turisti koji su posetili našu zemlju izvršili gotovo 14 miliona plaćanja.

Na kraju trećeg tromesečja ove godine, u zemlji su bila 3.052 bankomata, što predstavlja povećanje od 0,49% u odnosu na isto tromesečje 2022. S druge strane, primetno je i proširenje prihvatne mreže POS terminala, kojih je sada 132.799, što je za 2,17% više nego u drugom tromesečju ove godine. U poređenju s trećim tromesečjem prošle godine, rast iznosi čak 10,45%.

Kada je reč o virtuelnim prodajnim mestima – internet prodavnicama, krajem septembra ove godine bilo ih je 3.840, što je rast od 28,64%, odnosno za 855 internet prodavnica koje omogućavaju onlajn plaćanja platnim karticama više nego u isto vreme prethodne godine.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za treće tromesečje 2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem