30.11.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2023. godine iznosio je 3,6%, što je nešto viši rast od preliminarne procene, koja je iznosila 3,5%. Rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju bio je vođen većom aktivnošću u svim proizvodnim i uslužnim sektorima.

Industrijska proizvodnja je u oktobru ostvarila međugodišnji rast od 3,0%, vođena rastom u sva tri sektora, pri čemu je najveći doprinos potekao od prerađivačke industrije, koja je zabeležila rast od 3,3% međugodišnje. U okviru prerađivačke industrije povećana je proizvodnja u 13 od 24 oblasti, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje hrane, računara i elektronskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i osnovnih metala. Rast je u oktobru zabeležen i u sektoru rudarstva (1,7% međugodišnje) i sektoru energetike (1,8% međugodišnje).

Posmatrano u periodu januar–oktobar 2023, industrijska proizvodnja je povećana za 2,4% međugodišnje. Takvom kretanju doprineo je veći obim proizvodnje u sektorima energetike (13,6% međugodišnje), rudarstva (1,6% međugodišnje) i prerađivačke industrije (0,3% međugodišnje).

U okviru uslužnih sektora, promet u trgovini na malo u oktobru 2023, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno je stagnirao, dok je u periodu januar–oktobar realno smanjen za 3,6% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u oktobru niži je za 1,5% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 13,0% međugodišnje. U periodu januar–oktobar 2023, ukupan broj dolazaka turista viši je za 8,9% međugodišnje, a broj noćenja turista za 2,1% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u oktobru, međugodišnje posmatrano, bio niži za 1,9%, a robni uvoz niži za 6,7%. U periodu januar–oktobar 2023, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je porastao za 4,9% međugodišnje, a robni uvoz je smanjen za 6,1%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u trećem tromesečju 2023. godine iznosila 9,0%, što je za 0,6 procentnih poena niže nego u drugom tromesečju ove godine i jednako stopi nezaposlenosti iz istog perioda prošle godine. Istovremeno, stopa zaposlenosti je iznosila 50,7% i u odnosu na drugo tromesečje viša je za 0,3 procentna poena, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine viša je za 0,5 procentnih poena.

Kabinet guvernera