05.12.2023.

Internet kupovina sve popularnija

Znatan rast broja (27,72%) i vrednosti (35,86%) dinarskih transakcija građana preko internet sajtova u trećem tromesečju ove godine u odnosu na isti period prethodne godine ukazuje na to da popularnost kupovine robe i usluga preko interneta, karticama i elektronskim novcem nastavlja da raste. Posmatrano apsolutno, ukupno je takvih transakcija u trećem tromesečju bilo 10 miliona, a od tog broja, na internet sajtovima domaćih trgovaca izvršeno je preko 9,3 miliona kupovina, čija vrednost dostiže 27,3 milijarde dinara.

Kada je reč o plaćanjima na stranim internet sajtovima, ako se posmatraju odabrane valute, u evrima je porastao broj transakcija za 61,55% (2,7 miliona naspram 1,7 miliona plaćanja) u odnosu na treće tromesečje 2022. godine, dok je njihova vrednost veća za 43,61% (147,6  miliona naspram 102,8 miliona evra). Slično, broj plaćanja u američkim dolarima na internetu porastao je za 68,09% (1,8 miliona naspram 1,1 milion plaćanja), dok je njihova vrednost veća za 36,86% (44,3 miliona naspram 32,4 miliona dolara) u odnosu na treće tromesečje 2022. godine. Ukupan broj transakcija kupovine robe i usluga karticama i elektronskim novcem na internetu u svim valutama iznosi 14,8 miliona, što je za 36,72% više nego u trećem tromesečju 2022. godine.

Posmatrani podaci ukazuju na to da građani Srbije pretežno kupuju na domaćim internet prodavnicama i da se navedeni uzlazni trend nastavlja iz godine u godinu. Napominjemo da se u skupu podataka ne nalaze kupovine kod kojih se plaćanje vršilo pouzećem robe, s obzirom na to da Narodna banka Srbije ne raspolaže pomenutim podacima.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za treće tromesečje 2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

 

Kabinet guvernera