05.12.2023.

Rad IPS NBS sistema u novembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u novembru 2023. godine realizovano je 6.073.346 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 202.445, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 66,6 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.220,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem