05.12.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u novembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 22 radna dana, realizovana su ukupno 19,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,5 miliona, ili 8,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,7 miliona, ili 92,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 875.001, od čega je 804.866 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 70.135 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 17.715,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 32,8 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 805,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovana su 4.234 plaćanja, u vrednosti od 71.332.087,04 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera