12.12.2023.

Kretanje inflacije u novembru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je nastavila da usporava i u novembru je iznosila 8,0%, što je nešto niže u odnosu na očekivanja Narodne banke Srbije. Slično kao i prethodnih meseci, smanjenju inflacije u najvećoj meri doprinosi nastavak usporavanja rasta cena hrane, kao i cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta). Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u novembru iznosila 0,5% i bila je vođena rastom cena pojedinih energenata (električna energija i prirodni gas) i korekcijom cena cigareta.

Cene hrane i bezalkoholnih pića, u proseku, drugi mesec zaredom, imaju gotovo neutralan doprinos inflaciji, pri čemu je rast cena u okviru prerađene hrane (0,3%) neutralisan nižim cenama neprerađene hrane (–0,4%), što potvrđuje stabilizaciju kretanja na tržištu osnovnih životnih namirnica. Tome je doprinelo popuštanje troškovnih pritisaka u proizvodnji hrane, na šta ukazuje i kretanje proizvođačkih cena u prehrambenoj industriji, koje su od početka godine zaključno s novembrom snižene za 2,1%. Međugodišnje posmatrano, rast cena hrane se, nakon dve godine, u novembru spustio na jednocifreni nivo i iznosio je 9,3%.

Cene energenata su, pod uticajem pomenutih poskupljenja električne energije i gasa, na mesečnom nivou porasle za 1,5%. Rast cena energenata ublažen je nižim cenama naftnih derivata i daljim padom cena čvrstih goriva. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u novembru bio je nešto niži od ukupne inflacije i iznosio je 7,7%. 

Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije, međugodišnje posmatrano, nastavile su da usporavaju rast (7,0%), dok je njihova mesečna dinamika (0,4%) bila opredeljena sezonskim poskupljenjem obuće i odeće, kao i pojedinih usluga.

Nastavak smanjenja međugodišnje inflacije očekujemo i u narednom periodu – nakon što se u decembru nađe na nivou ispod 8%, inflacija će nastaviti da usporava i u granice cilja trebalo bi da se vrati sredinom 2024. godine. Takvom njenom kretanju doprineće efekti zaoštravanja monetarnih uslova, usporavanje uvozne inflacije, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.

Kabinet guvernera