21.12.2023.

Međunarodni monetarni fond: Uspešan završetak drugog razmatranja ekonomskog programa Srbije – odlični rezultati omogućili da se stendbaj aranžman tretira kao aranžman iz predostrožnosti jednu reviziju ranije

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) doneo je 21. decembra odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan stendbaj aranžmanom. „Činjenica da je odluka i ovog puta doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora – što je moguće samo ako se proceni da zemlja ima dobre ekonomske politike, a time i dobre makroekonomske rezultate – dodatna je potvrda da je Srbija na odličnom putu rasta”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Odbor direktora MMF-a zaključuje da makroekonomski rezultati Srbije u okviru dogovorenog programa ostaju jaki, uz oporavak rasta, tekuću dezinflaciju, smanjenje deficita tekućeg računa i rekordno visoke devizne rezerve. Planirani fiskalni deficit za 2024. godinu dodatno je smanjen u odnosu na 2023. godinu, a istovremeno daje prostor za potrebne kapitalne investicije.

U prilog dobrim ocenama, MMF i ovoga puta ocenjuje da Republika Srbija uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program:

 • Svi kriterijumi na osnovu kojih se prate rezultati programa jesu ispunjeni, a sprovođenje programa strukturnih reformi se nastavlja;
 • Uprkos izazovnom globalnom okruženju, očekuje realni rast bruto domaćeg proizvoda od oko 2,5% u 2023. godini, a zatim, sa oporavkom domaće tražnje, i njegovo ubrzanje na 4,5% u 2025. godini;
 • Tržište rada je snažno, a u narednim godinama očekuje i dalji pad nezaposlenosti;
 • Inflacija je na snažnoj silaznoj putanji, u ciljane okvire će se vratiti u toku 2024. godine;
 • Devizne rezerve su na rekordnom nivou;
 • Deficit tekućeg računa platnog bilansa je znatno smanjen (očekuje deficit od svega 2,3% bruto domaćeg proizvoda u 2023. godini, a nakon toga njegovo zadržavanje na nivou do 3,5% bruto domaćeg proizvoda u naredne dve godine);
 • Nastavljeni su snažni prilivi stranih direktnih investicija, što očekuje i u narednom periodu;
 • Finansijska stabilnost zemlje je očuvana;
 • Bankarski sektor je likvidan i dobro kapitalizovan;
 • Vlasti su posvećene sprovođenju dogovorenih politika, fiskalna konsolidacija se nastavlja u skladu s programom, uz dalji pad učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu;
 • Do kraja 2025. godine očekuje dalji pad fiskalnog deficita na 1,5% bruto domaćeg proizvoda, kao i pad učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu na ispod 50%. Istovremeno, očekuje i zadržavanje visokih kapitalnih investicija države;
 • S nižim globalnim cenama energije i korekcijom tarifa, finansijska pozicija kompanija u energetskom sektoru je popravljena.

Pozitivna ocena Odbora izvršnih direktora MMF-a o ostvarenim rezultatima omogućuje povlačenje sredstava u iznosu od oko 400 miliona evra (316,53 miliona specijalnih prava vučenja). S obzirom na akumuliranje znatnog iznosa rezervi, kreiranje fiskalnog prostora i održivo finansiranje platnog bilansa, aranžman će se u preostalom periodu tretirati kao aranžman iz predostrožnosti (tj. bez namere da se sredstva koriste osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje), što je jednu reviziju ranije nego što se očekivalo prilikom odobrenja aranžmana.

„Ocene MMF-a dodatna su potvrda dobrih politika koje donosimo i sprovodimo u Srbiji, ne samo ekonomskih već i ukupnih politika i odnosa koje gradimo sa svetom, čiji smo deo. Delujući proaktivno i koordinirano, kreirali smo brojne zaštitne mehanizme, koji su preduslov za brze reakcije, što i MMF pozdravlja. Prioritet u 2023. godini bila je borba protiv inflacije i rezultati su vidljivi. Inflacije je gotovo prepolovljena, a njen ulazak u ciljane okvire očekujemo sredinom sledeće godine. I ovaj problem, koji je obeležio 2022. i 2023. godinu u svetskim okvirima, u Srbiji smo rešavali zajedno. Narodna banka Srbije je to radila postepenim, kontinuiranim i dobro odmerenim zaoštravanjem monetarnih uslova, vodeći računa o rastu privredne aktivnosti. To smo radili i čuvanjem stabilnosti deviznog kursa, posebno u periodima kada smo suočeni sa izraženom globalnom neizvesnošću, jer time čuvamo poslovno, investiciono i potrošačko poverenje. Sve zajedno za rezultat ima i rekordno visoke devizne rezerve zemlje i očekivano ubrzanje rasta na pretpandemijske stope. Sve zavisi od nas samih, a mi smo u Srbiji pokazali da smo spremni da, bez izgovora, donosimo mere koje će omogućiti rast zaposlenosti i očuvanje realnih zarada i u najtežim uslovima”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

(Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio je Republici Srbiji 19. decembra 2022. stendbaj aranžman u iznosu od oko 2,4 milijarde evra (1,89 milijardi specijalnih prava vučenja, odnosno 290% kvote naše zemlje u MMF-u), u trajanju od 24 meseca. Aktuelni stendbaj aranžman predstavlja podršku za dalje sprovođenje strukturnih reformi, s fokusom na sektor energetike. Dogovoreni ekonomski program ima za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, jačanje otpornosti privrede na energetsku krizu i podsticanje visokog, ekološkog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi.)

Kabinet guvernera