05.01.2024.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u decembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru 2023. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 21,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,5 miliona, ili 7,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 20,0 miliona, ili 93,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.021.924, od čega je 950.394 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 71.530 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 16.602,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 35,0 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 790,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,7 milijardi dinara.
 
Tokom 11.865 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 21 učesnika, realizovano je ukupno 4.687 plaćanja, u vrednosti od 93.470.301,04 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera