05.01.2024.

Rad IPS NBS sistema u decembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru 2023. godine realizovano je 6.710.800 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 216.477 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 78,2 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.523,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem