18.01.2024.

Izuzetno uspešna prodaja dinarskih obveznica Republike Srbije potvrda poverenja investitora

Nakon uspešnog i kod međunarodnih investitora veoma zapaženog predstavljanja ekonomskih rezultata Republike Srbije na konferenciji Juromani (Euromoney) u Beču tokom ove nedelje, najbolja potvrda njihovog poverenja došla je u vidu odlične realizacije današnje emisije osmogodišnjih dinarskih državnih obveznica.

„Današnji rezultat je najbolji način da se iskaže poverenje u Srbiju kroz ulaganje i ujedno govori glasnije od bilo koje druge komunikacije. Posebno me raduje ogromna tražnja investitora za hartijama Republike Srbije koje su denominovane u našoj domaćoj valuti, jer ona, pored njihove podrške makroekonomskoj održivosti naše zemlje, predstavlja i potvrdu visokog stepena poverenja u relativnu stabilnost srpskog dinara”, ocenila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Republika Srbija je danas na domaćem tržištu realizovala drugo reotvaranje (ukupno treću emisiju, nakon inicijalne, koja je održana 23. oktobra 2023. godine) osmogodišnjih dinarskih obveznica (čije je dospeće 2031), uz izuzetno visoku tražnju i domaćih i međunarodnih ulagača. Zahvaljujući izuzetnoj atraktivnosti koju su dinarske hartije izazvale i gotovo rekordnoj tražnji investitora, realizacija na današnjoj aukciji (prodato 63,15 milijardi dinara obveznica po nominalnoj vrednosti) najveća je ikada u jednoj emisiji dinarskih obveznica Republike Srbije.

Ovo praktično znači da je, iznad svih očekivanja, današnjom aukcijom, već nakon tri primarne prodaje, gotovo u potpunosti realizovana celokupna vrednost emisije repernih osmogodišnjih obveznica (vrednost emisije iznosi 110 milijardi dinara, pri čemu je već nakon tri aukcije – u oktobru i decembru 2023. godine i danas – prodato 105,6 milijardi dinara, ili 96% nominalne vrednosti ovih obveznica).

Navedene hartije od vrednosti su na današnjoj aukciji emitovane po stopi prinosa od 6,15%, što je 15 baznih poena (0,15 procentnih poena) niže od stope ostvarene na prethodnoj aukciji iz decembra, a za 24 bazna poena povoljnije od stope ostvarene prilikom inicijalne emisije krajem oktobra 2023. godine. Navedeno smanjenje stope prinosa iz aukcije u aukciju, naročito u ambijentu globalno povišenih kamatnih stopa, još jedan je pokazatelj velike zainteresovanosti investitora za ulaganje u dinarske obveznice Srbije i odražava njihovu spremnost za investiranje i po uslovima koji su povoljniji za Republiku Srbiju kao emitenta.

Svojim interesovanjem za kupovinu dugoročnih dinarskih obveznica, koje je pokazalo preko 20 različitih investitora, oni su potvrdili postojanje visokog stepena poverenja u dugoročnu makroekonomsku održivost Republike Srbije, s obzirom na spremnost da na duži rok svoja sredstva ulože u hartije naše zemlje, kao i u očuvanje relativne stabilnosti domaće valute, s obzirom na to da su obveznice denominovane u dinarima.

„Nova uspešna prodaja dinarskih obveznica Republike Srbije, uz ogromno interesovanje i domaćih i međunarodnih investitora, predstavlja još jednu potvrdu poverenja koje investiciona javnost gaji prema Republici Srbiji i njenoj dugoročnoj ekonomskoj održivosti i očuvanju makroekonomske stabilnosti Republike Srbije”, ističe guverner Jorgovanka Tabaković povodom današnje uspešne aukcije.

Iako je država za prvo tromesečje 2024. godine planirala prodaju osmogodišnjih obveznica u tri iteracije (na tri primarne aukcije planirana je prodaja u obimu od po 15 milijardi dinara), već na prvoj ovogodišnjoj aukciji navedene potrebe za finansiranjem više su nego ispunjene.

Današnja aukcija je usledila nakon investitorske konferencije Juromani (Euromoney) u Beču, na kojoj su u protekla tri dana delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile niz uspešnih razgovora s velikim brojem međunarodnih investitora, zahvaljujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpske dinarske obveznice pokazao veliki broj eminentnih ulagača iz celog sveta. Direktno učešće stranih investitora samo na današnjoj aukciji iznosilo je oko 40%, a iznos ulaganja nerezidentnih investitora bio je najveći u poslednjih devet godina.

Kabinet guvernera