01.02.2024.

Rad IPS NBS sistema u januaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u januaru realizovane su 6.011.202 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 193.910 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 62,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.017,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem