09.02.2024.

Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Srbije na korak do investicionog

Rejting agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, što je na korak do investicionog rejtinga, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

Kao ključne faktore za takvu odluku Fitch ističe:
•    kredibilan okvir ukupne ekonomske politike;
•    viši nivo ekonomske razvijenosti merene bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika, uz bolje upravljanje i viši nivo ljudskog razvoja u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom;
•    uređene javne finansije i opadajuću putanju javnog duga.

Kao razloge za svoju odluku agencija Fitch naglašava i:
•    otpornost privrednog rasta, koji je u 2023. iznosio 2,5% i bio vođen neto izvozom i investicijama;
•    značajno popravljenu spoljnu poziciju zemlje, uz znatno niži deficit tekućeg računa platnog bilansa, njegovu punu pokrivenost neto prilivima stranih direktnih investicija i rast deviznih rezervi na rekordni nivo;
•    stabilnost bankarskog sektora i očuvano finansijsko zdravlje;
•    napredak na polju dinarizacije, pre svega zahvaljujući rastu dinarske štednje.

Agencija ističe da će investicije biti na visokom nivou i zbog međunarodne izložbe Ekspo 2027 i da bi trebalo da dostignu oko 26,5% bruto domaćeg proizvoda u ovoj i narednoj godini. Stopu rasta bruto domaćeg proizvoda za tekuću godinu projektuje na nivou od 3,3%, a za 2025. godinu na nivou od 4,2%.
„Kumulativni realni rast srpske ekonomije, od oko 12% u poslednje četiri godine, uprkos smanjenoj eksternoj tražnji, uspostavljena opadajuća putanja inflacije i njen očekivan povratak u granice cilja sredinom ove godine, visoki prilivi po osnovu stranih direktnih investicija pre svega u razmenljive sektore, koji su doprineli konstantnom rastu našeg izvoza, potvrđuju da su Vlada i Narodna banka Srbije prethodnih godina vodile odgovornu ekonomsku politiku. Ta politika za rezultat ima cenovnu, finansijsku i ukupnu makroekonomsku stabilnost, u čijoj osnovi je i očuvana relativna stabilnost deviznog kursa. Sve je to osnov za održiv rast i razvoj naše ekonomije i njen dalji napredak”, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.

Kao dokaz očuvane otpornosti domaće ekonomije na negativne efekte energetske krize i zaoštrenih geopolitičkih tenzija ova agencija ističe rast izvoza robe i usluga, pre svega prerađivačke industrije, i njegovu geografsku rasprostranjenost. Tome su, prema oceni agencije Fitch, doprineli povećani proizvodni kapaciteti kao rezultat priliva stranih direktnih investicija, koji će ostati snažni i u narednim godinama. Agencija očekuje da će strane direktne investicije nastaviti da pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa, i pored očekivanog ubrzanja investicija i s tim povezanog rasta uvoza. Sve to treba da doprinese nastavku rasta deviznih rezervi zemlje, kao značajnom stubu odbrane od eksternih rizika.

Kada je reč o javnim finansijama, koje će i u narednom periodu uticati na izglede kreditnog rejtinga Srbije, agencija Fitch ističe da je budžetski deficit iznosio 2,2% bruto domaćeg proizvoda i da su rezultati u 2023. godini bolji od plana pre svega zahvaljujući manjim transferima javnim preduzećima iz energetskog sektora. Za naredne godine očekuje se dalji pad deficita budžeta, čemu treba da doprinese jačanje ekonomije i rast poreskih prihoda, što će rezultirati i nastavkom opadajuće putanje javnog duga, na ispod 50% na kraju 2025. godine.
„S obzirom na sve rezultate ekonomske politike koje smo ostvarili i u ovim turbulentnim vremenima kakva se ne pamte, a koje je istakla i rejting agencija Fitch u svom saopštenju, Srbija bi verovatno već imala investicioni rejting da nije bilo šokova iz međunarodnog okruženja. Svojim reakcijama i merama ublažili smo sve negativne posledice globalne neizvesnosti i očuvanjem makroekonomske stabilnosti postigli da nas tržišni učesnici po stopama prinosa već porede sa zemljama sa investicionim rejtingom, što se nadam da će u narednom periodu prepoznati i rejting agencije”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

 

 

 

Kabinet guvernera