21.02.2024.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u januaru 2025. godine, biti na nivou od 4,5%, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mesec (5,0%), ali i povratak očekivanja u granice cilja Narodne banke Srbije, nakon skoro dve godine. (Poslednji put očekivanja su bila unutar granica cilja u februaru 2022. godine.) Na dodatno nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja, prema rezultatima poslednje, februarske ankete agencije Blumberg, gde očekivana inflacija za godinu dana unapred, tj. za februar 2025, iznosi 4,2%.

Niža kratkoročna očekivanja zabeležena su i kod sektora privrede, gde su očekivanja smanjena sa 7,0% u decembru na 6,7% u januaru.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja finansijskog sektora smanjena su za oba perioda i iznose 3,5% za dve godine unapred (decembar: 4,0%) odnosno 3,3% za tri godine unapred (decembar: 3,4%). Time su srednjoročna inflaciona očekivanja za oba perioda nastavila da se kreću unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Srednjoročna očekivanja privrednika iznose 5,0% za dve i tri godine unapred i nisu se menjala u odnosu na prethodnu anketu.

Rezultati ankete koji se odnose na očekivanja finansijskog sektora, kao i očekivanja privrede za dve i tri godine unapred, ukazuju na to da oba sektora očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku