29.02.2024.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2023. iznosio je 3,8% međugodišnje, dok je u celoj 2023, posmatrano kao zbir četiri tromesečja, realni rast iznosio 2,5%, što je u skladu s prethodno datom procenom.

Industrijska proizvodnja je u januaru 2024. porasla za 6,9% međugodišnje. Najveći doprinos rastu industrijske proizvodnje u januaru potekao je od rasta u sektorima prerađivačke industrije i energetike, u kojima je zabeležen rast od 6,7% i 11,7% međugodišnje. U sektoru rudarstva zabeležen je manji pad aktivnosti (–1,1% međugodišnje). U okviru prerađivačke industrije rast proizvodnje ostvaren je u više od polovine oblasti (16 od 24), a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje hrane, računara i elektronskih proizvoda, kao i od ostalih saobraćajnih sredstava i metalnih proizvoda, dok je smanjenje zabeleženo u proizvodnji mašina i opreme i derivata nafte.

Rast aktivnosti ostvaren je i u uslužnim sektorima – trgovini na malo i u oblasti turizma. Promet robe u trgovini na malo u januaru 2024. realno je bio veći za 4,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Ukupan broj dolazaka turista u januaru 2024. bio je veći za 8,3%, a broj njihovih noćenja za 3,9% međugodišnje.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u četvrtom tromesečju 2023. ostala na jednocifrenom nivou i iznosila je 9,1%, što je za 0,3 procentna poena niže, međugodišnje posmatrano. Istovremeno, stopa zaposlenosti je iznosila 50,5% i viša je za 1,3 procentna poena u odnosu na četvrto tromesečje 2022. godine.

Kabinet guvernera