05.03.2024.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u februaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru 2024. godine, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 19,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,6 miliona, ili 8,2%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,5 miliona, ili 91,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.001.429, od čega je 919.534 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 81.895 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 14.824,1 milijardu dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 30,8 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 780,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 10.545 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije, koji ima 21 učesnika, vrednost realizovanih transakcija iznosila je 146.410.586,55 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera