05.03.2024.

Rad IPS NBS sistema u februaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 29 dana u februaru 2024. realizovana je 6.611.591 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 227.986 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,3 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 71,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.461,3 miliona dinara.

Sektor za platni sistem