12.03.2024.

Kretanje inflacije u februaru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je dodatno usporila i u februaru je iznosila 5,6%, što je u skladu sa očekivanjima  Narodne banke Srbije. Slično kao i prethodnih meseci, smanjenju inflacije ključno doprinosi usporavanje rasta cena hrane i cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta).

Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u februaru iznosila 0,6% i bila je u najvećoj meri vođena rastom cena naftnih derivata i redovnim usklađivanjem cena cigareta s rastom akciza.

Cene hrane i bezalkoholnih pića su na mesečnom nivou u proseku bile više za 0,4%, uz sličnu strukturu rasta kao i prethodnog meseca – cene prerađene hrane su porasle za 0,5%, a cene svežeg povrća za 2,9%, što je niže od sezonski uobičajenih kretanja za ovaj period godine, dok su cene svežeg mesa niže nego u januaru. Posmatrano na međugodišnjem nivou, rast cena hrane spustio se ispod ukupne i bazne inflacije, tako da su u poređenju s februarom prethodne godine cene hrane i bezalkoholnih pića povećane za 4,7%.

Cene energenata su pod uticajem pomenutog poskupljenja naftnih derivata na mesečnom nivou porasle za 1,5%. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u februaru je iznosio 7,7%.

Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije u februaru su porasle za 0,2% u odnosu na januar, vođene poskupljenjem pojedinih usluga (komunalne, ugostiteljske usluge). Međugodišnje posmatrano, bazna inflacija je usporila na 5,2%.

Nastavak smanjenja međugodišnje inflacije očekujemo i u narednom periodu – inflacija će nastaviti da usporava i u granice cilja trebalo bi da se vrati sredinom godine, a zatim da se krajem ove godine približi centralnoj vrednosti cilja od 3%. Takvom kretanju doprineće efekti dosadašnjeg zaoštravanja monetarnih uslova, slabljenje globalnih troškovnih pritisaka, usporavanje uvozne inflacije, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.  

Kabinet guvernera