12.03.2024.

Polaganje stručnog/dodatnog ispita, ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju, maj 2024.

Polaganje stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u redovnom ispitnom roku 2024. godine biće održano u periodu od 20. do 24. maja 2024. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 17. aprila 2024. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita).

Dodatni ispit – prijave

Spisak kandidata sa satnicom polaganja će biti objavljen na internet prezentaciji Narodne banke Srbije do 13. maja 2024. godine.

LiteraturaPriručnik za obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju možete pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili imejl adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja