12.03.2024.

Polaganje stručnog ispita za izdavanje dozvole NBS za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, maj 2024

Stručni ispit za izdavanje fizičkim licima dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata u redovnom ispitnom roku biće održan 31. maja 2024. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 26. aprila 2024. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Kralja Petra br. 12, Beograd.

Prijava za polaganje ispita

Informacije o ponovnom polaganju stručnog ispita:

Lica koja nisu položila stručni ispit u prethodnom ispitnom roku mogu da se prijave za polaganje u majskom ispitnom roku.

Prijava za ponovno polaganje ispita

Spisak kandidata će da bude objavljen na internet prezentaciji Narodne banke Srbije 24. maja 2024. godine.

Za sve dodatne informacije može da se kontaktira Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na brojeve telefona: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja