19.03.2024.

Republika Srbija među vodećim zemljama u svetu po usklađenosti s međunarodnim preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Komitet eksperata Saveta Evrope za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Manival) objavio je 18. marta 2024. godine, nakon sednice održane sredinom decembra 2023. godine, Peti izveštaj o praćenju napretka Republike Srbije, na osnovu koga je ocenjeno da je Republika Srbija u najvećoj meri usklađena i s preporukom broj 15 FATF-a (engl. Financial Action Task Force), najznačajnijeg globalnog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ova preporuka se odnosi na standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje države treba da primene u vezi s novim (finansijskim) tehnologijama i digitalnom imovinom.

Time je Republika Srbija uskladila svoje propise i praksu u ovoj oblasti sa svih 40 međunarodnih preporuka, što je rezultat koji je ostvarilo još samo deset drugih jurisdikcija u svetu. Imajući u vidu da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma kontinuirani proces, pri čemu se nacionalni sistemi prilagođavaju stalnim novim izazovima i pretnjama koje se odnose na pokušaje korišćenja finansijskog sistema u kriminalne svrhe, međunarodno priznanje koje je Republika Srbija dobila samo je dodatni podsticaj nadležnim institucijama i privatnom sektoru da taj sistem održavaju i unapređuju.

Značajnu ulogu u usklađivanju s pomenutim standardima u oblasti nadzora, kao i vodeću ulogu u usklađivanju sa standardima u oblasti digitalne imovine, imala je Narodna banka Srbije, prvenstveno u koordinaciji sa Upravom za sprečavanje pranja novca.

Podsećamo da je Zakonom o digitalnoj imovini i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji su doneti 2020. godine, sveobuhvatno uređena oblast pružanja usluga povezanih s digitalnom imovinom i podstaknute su inovacije u ovoj oblasti, ali je zauzet i balansiran i odgovoran pristup razvoju tržišta izdavanjem odgovarajućih dozvola u ovoj oblasti, nadzorom Narodne banke Srbije nad tržištem virtuelnih valuta i sprečavanjem neovlašćenog pružanja usluga u vezi s tim valutama, što uključuje pristup zasnovan na proceni rizika i odgovarajuće sankcije koje su na raspolaganju nadzornom organu. Posebna novost jeste evidencija imalaca virtuelnih valuta - pravnih lica i preduzetnika, koju je uspostavila Narodna banka Srbije po uzoru na ranije uspostavljene jedinstvene registre računa i sefova. Ističemo i to da u Republici Srbiji u ovom trenutku nije moguće prihvatanje virtuelnih valuta kojima bi se plaćali roba i usluge, s obzirom na to da nijedan od dva trenutno licencirana pružaoca usluga nema dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje te usluge. Pored toga, 2021. godine prvi put je izrađena Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, kojom su – sveobuhvatno i detaljno – posebno procenjeni ovi rizici u sektoru digitalne imovine. Najzad, Narodna banka Srbije nije promenila svoj stav od prvih saopštenja u vezi s virtuelnim valutama od 2014. godine i dosledno ukazuje na sve rizike koje nosi potencijalno ulaganje u virtuelne valute, uključujući finansijske rizike (mogućnost da građani i privredi subjekti izgube sav novac koji su uložili u virtuelne valute) i rizike povezane s različitim vidovima prevara i kriminalnih aktivnosti, s obzirom na to da se ove valute često zloupotrebljavaju u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma. Upravo su navedeni propisi i aktivnosti ključno doprineli usklađenosti Republike Srbije s preporukom broj 15 FATF-a, koja je potvrđena na decembarskom zasedanju Manivala.

Kabinet guvernera