26.03.2024.

Završeni razgovori s misijom Međunarodnog monetarnog fonda – Makroekonomski rezultati u okviru programa ostaju jaki, uz dezinflaciju, rekordno visoke devizne rezerve i snažno tržište rada

U utorak, 26. marta, završeni su razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom Republike Srbije. Razgovori su vođeni u okviru trećeg razmatranja rezultata sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa u okviru stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement – SBA) koji je zaključen u decembru 2022. godine.

Tokom brojnih sastanaka razmatrana su makroekonomska kretanja, ekonomski izgledi i rizici, kao i ključna pitanja u vezi s realizacijom programa, te je zaključeno sledeće:

 • Makroekonomski rezultati u okviru programa ostaju jaki, uz oporavak rasta, solidnu fiskalnu poziciju, tekuću dezinflaciju, rekordno visoke devizne rezerve i snažno tržište rada.
 • Svi kvantitativni ciljevi za kraj 2023. ispunjeni su, a program strukturnih reformi dobro napreduje.
 • Makroekonomski rezultati u 2023. godini premašili su očekivanja, uprkos brojnim izazovima iz globalnog i regionalnog okruženja:
  • rekordne devizne rezerve sada premašuju 25 milijardi evra;
  • očuvana je finansijska stabilnost zemlje;
  • inflacija se smanjuje, uz adekvatnu monetarnu politiku;
  • zabeležen je rekordan priliv stranih direktnih investicija; 
  • izvoz robe i usluga je potvrdio otpornost uprkos niskoj eksternoj tražnji;
  • deficit tekućeg računa platnog bilansa od 2,6% bruto domaćeg proizvoda najniži je nivo deficita do sada;
  • fiskalni deficit je smanjen na 2,2% bruto domaćeg proizvoda, a učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na ispod 53%.
 • Međunarodni monetarni fond očekuje da rezultati ostanu jaki i u 2024. godini:
  • ocenjuje da će inflacija ući u granice ciljanog raspona Narodne banke Srbije od 3 ± 1,5% do leta 2024. godine;
  • projektuju rast bruto domaćeg proizvoda od 3,5% u 2024. godini i dalji rast na 4,5% u 2025. godini.
 • Kao garanciju dobrih perspektiva Srbije, Međunarodni monetarni fond navodi da srpska ekonomija ima značajne bafere za odbranu od brojnih šokova:
  • jake devizne rezerve,
  • relativno nizak javni dug,
  • održivu dinamiku spoljnog duga,
  • dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sistem.

S obzirom na snažnu akumulaciju deviznih rezervi i fiskalnih bafera, srpske vlasti su predložile da aranžman nastavi da se tretira kao aranžman iz predostrožnosti.

Tokom razgovora guverner Jorgovanka Tabaković istakla je da se u Srbiji sprovode dobre i koordinirane politike:

 • Inflacija je na snažnoj opadajućoj putanji – od aprila prošle godine smanjena je za 10,6 procentnih poena, na 5,6% u februaru ove godine.
 • Ulazak inflacije u ciljani koridor očekujemo vrlo brzo, a približavanje centralnoj vrednosti cilja do kraja ove godine. To, uz pad inflacionih očekivanja i njihov ulazak u granice cilja, potvrđuje da su naše odluke bile dobro odmerene.
 • Obezbedili smo rekordne devizne rezerve zemlje od 25 milijardi evra i one su za 87% više nego u pretpandemijskoj 2019. godini.
 • Izvoz robe i usluga prošle godine povećan je za 8%, pri čemu je izvoz prerađivačke industrije povećan za 5,4%, uprkos slabijoj eksternoj tražnji.
 • Izvoz usluga, pre svega IKT sektora, povećan je za 18%, što je doprinelo rastu suficita u trgovini uslugama za oko 30%.
 • Priliv stranih direktnih investicija u 2023. godini dostigao je novi rekordni nivo od 4,5 milijardi evra i ovaj najstabilniji priliv kapitala iz inostranstva već devetu godinu pokriva deficit tekućeg računa, višestruko ga premašujući.
 • Ove godine očekujemo stopu rasta u rasponu od 3% do 4%, s centralnom vrednošću od 3,5%. Dostupni podaci za početak 2024. godine – rast industrijske proizvodnje od 6,9% međugodišnje u januaru i rast realnog prometa u trgovini na malo od 4,1% međugodišnje na liniji su naših projekcija.
 • Za 2025. i 2026. godinu projektujemo privredni rast u rasponu između 4% i 5%, čemu će znatno doprinositi i planirane investicije u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027”.

„Globalni izazovi koji su obeležili i 2023. godinu i odgovori politika na njih pokazuju snagu jedne ekonomije i znanje ljudi koji je vode da njima upravljaju. Činjenica da su u Srbiji postignuta sva tri cilja:

 • snažan pad inflacije,
 • očuvana i dodatno ojačana finansijska stabilnost i
 • realan rast bruto domaćeg proizvoda, uz rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti

govore da smo reagovali i blagovremeno i dobro odmereno, čime smo očuvali osnove rasta za naredni period. Prošlu godinu obeležili su i rekordni rezultati u mnogim oblastima, a u periodu pred nama je i formalno uvođenje Srbije u grupu zemalja investicionog rejtinga, koji Srbija zaslužuje, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera