05.04.2024.

Srbija na pola koraka do istorijskog cilja – agencija Standard & Poor’s povećala izglede Srbije za dobijanje rejtinga investicionog ranga

U svom najnovijem izveštaju za Srbiju rejting agencija Standard & Poor’s povećala je izglede (outlook) Srbije za dobijanje kreditnog rejtinga investicionog ranga sa stabilnih na pozitivne. Ovakva odluka je doneta u uslovima snažnih makroekonomskih pokazatelja Srbije ostvarenih u 2023. godini, otpornosti koju je naša ekonomija pokazala u prethodnim globalno turbulentnim godinama i na bazi unapređenja fiskalnih performansi i eksterne pozicije. Kreditni rejting Republike Srbije zadržan je na nivou BB+, samo jedan nivo od investicionog (od BBB– naviše), pri čemu povećanje izgleda na pozitivne ukazuje na to da bi ova agencija mogla Srbiji da dodeli investicioni rang u narednih 12 meseci.

U svom izveštaju agencija Standard & Poor’s obrazlaže ovakvu odluku ističući posebno:

  • očekivano ubrzanje privrednog rasta u tekućoj godini i narednim godinama;
  • održiv rast, koji se pokazao otpornim na izazove iz međunarodnog okruženja i koji će omogućiti dalje unapređenje fiskalnih pokazatelja;
  • rezerve koje su stvorene u prethodnom periodu, zajedno sa široko rasprostranjenim stranim direktnim investicijama, mogu pomoći Srbiji da uspešno amortizuje eventualne rizike iz spoljnog okruženja.

„Trud koji ulažemo i posvećenost s kojom pristupamo unapređenju naše ekonomije i domaćeg investicionog okruženja daju rezultate”, izjavila je povodom odluke agencije Standard & Poor’s guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. „Ovo je prvi korak ka investicionom rangu, koji će nas još bolje pozicionirati na međunarodnoj investicionoj mapi i učiniti povoljnijim uslove finansiranja države, privrede i građana. Ulazak u društvo zemalja sa investicionim nivoom kreditnog rejtinga značio bi primetan kvalitativni skok, koji bi vodio nizu pozitivnih efekata po privredni rast, zaposlenost i, što je najvažnije, životni standard građana.”

Agencija Standard & Poor’s očekuje ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na 3,3% ove godine i nastavak dinamičnog rasta i u narednim godinama. Takođe, u izveštaju se ističe da su i ukupna i bazna inflacija nastavile da usporavaju u februaru – na 5,6% (ukupna inflacija), odnosno na 5,2% (bazna inflacija), kao i da se u narednom periodu očekuje nastavak njihovog smanjenja i povratak u granice cilja od 3 ± 1,5%.

Kada je reč o eksternoj poziciji Srbije, agencija ističe nizak deficit tekućeg računa platnog bilansa od 2,6% bruto domaćeg proizvoda u 2023. godini, pri čemu navodi da će njegovo očekivano povećanje u ovoj godini biti vođeno investicionim ciklusom, odnosno povećanim uvozom opreme i repromaterijala. Posebno se navodi da će tekući deficit ostati pokriven prilivima po osnovu stranih direktnih investicija, koje u prethodnoj deceniji igraju važnu ulogu u širenju izvozne baze i smanjenju spoljnog duga.

Što se tiče fiskalnih kretanja, agencija ističe da je država posvećena očuvanju održivih javnih finansija i navode da je nivo javnog duga umeren u poređenju s drugim zemljama sličnog rejtinga.

Povodom odluke agencije Standard & Poor’s, guverner Jorgovanka Tabaković ističe da je Srbija nagrađena za odgovorno i kredibilno sprovođenje adekvatnih ekonomskih politika, koje su doprinele da naša zemlja u prethodnim godinama bude u manjoj meri izložena uticaju potresa iz međunarodnog okruženja. „Izuzetno sam ponosna na ovaj rezultat. Prethodnog meseca obavili smo niz razgovora s međunarodnim institucijama, investitorima, rejting agencijom, u kojima smo jasno istakli da je srpska ekonomija dodatno napredovala i u odnosu na 2019. i u odnosu na 2021, kada nam je Standard & Poor’s takođe davao pozitivne izglede za povećanje rejtinga. Ne samo da je ekonomska pozicija Srbije sada jača već smo ka tom cilju još usmereniji i sistemski radimo na dostizanju investicionog ranga.”

Agencija ističe da je finansijski sektor dobro kapitalizovan, profitabilan i likvidan, kao i da je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima oko istorijski najnižeg nivoa od 3%.

U prethodnom periodu nekoliko značajnih finansijskih institucija je u svojim publikacijama isticalo očekivanja poboljšanja izgleda Srbije za povećanje rejtinga, ukazujući na to da se srpskom finansijskom aktivom već trguje na nivoima uporedivim sa zemljama čiji je rejting investicionog ranga.

Sigurna sam da bi Srbija još ranije dostigla investicioni rang da nije bilo potresa iz međunarodnog okruženja. Još jednom se nalazimo na samo pola koraka do ciljanog nivoa, ali naš posao današnjom odlukom nije završen. Nastavljamo da, u saradnji s drugim institucijama, radimo na sprovođenju odgovarajućih ekonomskih politika i rešavanju preostalih izazova na koje nam rejting agencije ukazuju, a koje će dodatno unaprediti domaće ekonomsko okruženje”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

U izveštaju se navodi da bi agencija Standard & Poor’s u narednih 12 meseci mogla doneti odluku o unapređenju rejtinga na investicioni nivo u slučaju da se eksterna pozicija poboljša u većoj meri nego što to agencija očekuje, u uslovima snažnijih izvoznih performansi i neto priliva stranih direktnih investicija. Pored toga, snažnije fiskalne performanse, koje bi doprinele smanjenju duga države, takođe bi mogle da predstavljaju faktor unapređenja kreditnog rejtinga na investicioni nivo.

Kabinet guvernera