Faza procene efekata i utvrđivanje dinamike uvođenja Bazel III standarda

Imajući u vidu da se sprovođenje Strategije za uvođenje standarda Bazela III u Srbiji odvija paralelno s drugim aktivnostima koje se odnose na unapređenje regulatornog okvira za poslovanje banaka, na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije održanoj 12. decembra 2014. godine, usvojena je odluka kojom je inicijalno predviđen rok za sprovođenje druge faze Strategije (do kraja 2014. godine) produžen do kraja 2015. godine.

Bazel III standardi podrazumevaju važne i brojne novine, kako one koje su u vezi s pravilima o adekvatnosti kapitala, tako i one koje su u vezi s pokazateljima likvidnosti zbog čega je pre uvođenja bilo kog elementa novih standarda i izmene propisa neophodno izvršiti procenu efekata tih izmena na pojedinačne banke i bankarski sektor u celini.

Narodna banka Srbije, u cilju uočavanja svih potencijalnih problema i prepreka uvođenja novih standarda i donošenja adekvatne odluke u pogledu dinamike uvođenja svih elemenata Bazel III standarda, sprovodi kvantitativnu studiju uticaja novih standarda na adekvatnost kapitala i pokazatelje likvidnosti.

U ovoj fazi, predmet analize najpre su efekti uvođenja novih standarda o kapitalu, rizičnoj aktivi i leveridž raciju, nakon čega će biti sprovedena procena uticaja izmena propisa koji se odnose na likvidnost.

  • Uputstvo za popunjavanje obrazaca za potrebe sprovođenja kvantitativne studije uticaja uvođenja standarda Bazela III na kapital, rizikom ponderisanu aktivu i leveridž
  • Obrasci za potrebe sprovođenja kvantitativne studije uticaja uvođenja standarda Bazela III na kapital, rizikom ponderisanu aktivu i leveridž
  • Rezultati kvantitativne studije uticaja novih standarda o kapitalu, rizičnoj aktivi i leveridž raciju
  • Rezultati kvantitativne studije uticaja uvođenja pokazatelja pokrića likvidnom aktivom.