30.09.2020.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja povećana je u avgustu za 4,2% međugodišnje, vođena rastom proizvodnje u svim sektorima. Prerađivačka industrija je u avgustu zabeležila međugodišnji rast od 3,0%, čemu je u najvećoj meri doprinela veća proizvodnja u oblasti metalnih proizvoda, električne opreme i hemijske i farmaceutske industrije. Pored toga, međugodišnji rast proizvodnje u avgustu zabeležen je i u sektorima energetike i rudarstva od 11,2% i 1,8%, respektivno.

Desezonirano posmatrano, industrijska proizvodnja je u avgustu, četvrti mesec uzastopno, zabeležila rast na mesečnom nivou i u odnosu na jul povećana je za 3,5%, čime je dostignut nivo ukupne industrijske proizvodnje iz perioda pre izbijanja pandemije virusa korona. Rast na mesečnom nivou takođe je vođen prerađivačkom industrijom, koja je zabeležila rast od 2,4% desezonirano. 

Podaci iz oblasti trgovine na malo potvrđuju da je zabeležen potpuni oporavak ove privredne grane, s obzirom na to da je promet robe u trgovini na malo četvrti mesec zaredom zabeležio međugodišnji rast, koji je u avgustu iznosio 4,5%. U periodu januar–avgust, u odnosu na isti period prethodne godine, promet u trgovini na malo bio je veći za 4,6%. 

U avgustu je nastavljen i oporavak turističkog prometa, vođen u potpunosti domaćim turizmom. Međugodišnji pad ukupnog broja noćenja turista u avgustu usporen je na 17,1%, a oporavku turizma doprineo je rast broja noćenja domaćih turista od 23,1% međugodišnje. 

Kada je reč o spoljnotrgovinskim tokovima, izvoz robe izražen u evrima u avgustu je bio niži za 4,0% u odnosu na avgust prethodne godine, dok je uvoz robe smanjen za 2,0% međugodišnje.

Kabinet guvernera