05.11.2020.

Viceguverner Željko Jović učestvovao na simpozijumu „Osiguranje u uslovima pandemije COVID-19”

Viceguverner Narodne banke Srbije Željko Jović govorio je danas na otvaranju XVIII simpozijuma na temu „Osiguranje u uslovima pandemije COVID-19”. Simpozijum, koji se zbog vanrednih okolnosti ove godine prvi put realizuje onlajn, organizovali su Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije.

U govoru na temu „Sektor osiguranja u uslovima pandemije COVID-19: osvrt supervizora” viceguverner Željko Jović istakao je aktivnosti Narodne banke Srbije preduzete radi ublažavanja negativnih efekata pandemije na ukupan finansijski sektor.

Ukazao je na značaj regulatornih mera Narodne banke Srbije u obezbeđivanju uslova za olakšano finansiranje obaveza tokom pandemije za sve korisnike finansijskih usluga – od moratorijuma u otplati kredita banaka, mogućnosti odlaganja plaćanja obaveza po osnovu lizinga, osiguranja, do preventivnih mera kojima se omogućava produžavanje roka za otplatu gotovinskih i stambenih kredita i paketa podsticajnih mera za stambeno kreditiranje. Viceguverner je posebno naglasio da je Narodna banka Srbije nekoliko puta snizila referentnu kamatnu stopu, čime je uticala na snižavanje svih bazičnih kamatnih stopa na tržištu i tako podstakla dalje kreditiranje privrede i stanovništva. Tokom pandemije, Narodna banka Srbije je u više navrata pružila podršku bankama putem instrumenata likvidnosti, repo i svop transakcija, kao i kontinuiranog obezbeđenja funkcionisanja kritičnih funkcija – platnog prometa, snabdevanje gotovinom i efektivom i sl.

Viceguverner Jović je istakao da je celokupno finansijsko tržište reagovalo odgovorno i efikasno na dolazak pandemije. Finansijske institucije su zbog regulatornih zahteva Narodne banke Srbije već imale uvežbane planove za kontinuirano poslovanje, čija je primena obezbedila nesmetano odvijanje procesa rada, uz prelazak jednog dela zaposlenih na rad od kuće. Izmenjene okolnosti uslovile su da finansijske institucije pređu na pružanje finansijskih usluga zasnovanih na novim tehnologijama, koje ne zahtevaju neposredni kontakt zaposlenih u finansijskim institucijama i klijenta (mobilno i elektronsko bankarstvo i sl.), ali zahtevaju adekvatan odgovor u pogledu upravljanja rizicima koji proističu iz novih tehnologija.

Prema preliminarnim rezultatima za prvih devet meseci ove godine, u sektoru osiguranja zabeležena su pozitivna kretanja premije osiguranja – rast dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, imovinskih osiguranja i kasko osiguranja, uz očuvanje kvaliteta investicionog portfolija i adekvatnu kapitalizovanost i likvidnost. Kao izazove na tržištu osiguranja, viceguverner je izdvojio dalji razvoj kanala prodaje zasnovanih na novim tehnologijama i adekvatno upravljanje rizicima koji iz toga proističu, iznalaženje načina za dodatni rast tržišta razvojem svesti o potrebi za osiguranjem, unapređenje tržišta autoodgovornosti i dalji postepen rad na pripremi za uvođenje regulatornih standarda Solventnost 2 i MSFI 17.

Kabinet guvernera