24.02.2021.

Još jedna potvrda odgovorne ekonomske politike Srbije na međunarodnom tržištu

Republika Srbija je danas na međunarodnom finansijskom tržištu emitovala dvanaestogodišnju evroobveznicu u evrima u iznosu od 1,0 milijardi evra, po kuponskoj stopi od 1,65% i stopi prinosa od 1,920%. Ovo je obveznica najduže ročnosti koju je naša zemlja do sada emitovala na međunarodnom tržištu, a izuzetno interesovanje međunarodnih investitora predstavlja još jednu potvrdu njihovog poverenja u dugoročnu održivost dobrih ekonomskih performansi i očuvanje makroekonomske stabilnosti Republike Srbije. Tražnja investitora je tokom današnje aukcije bila 3,5 puta veća u odnosu na realizaciju (tokom aukcije je prelazila 3,5 milijardi evra).

„Snažno interesovanje međunarodnih investitora za ulaganje u hartije Republike Srbije na rok od 12 godina potvrđuje činjenicu da je Srbija i u veoma turbulentnom kriznom periodu pokazala umeće i znanje da očuva stabilnost i uravnoteženo investiciono okruženje. Uspešno izgrađena i očuvana makroekonomska stabilnost u prethodnim godinama rezultirala je poverenjem investitora u kontinuitet dobrih ekonomskih politika, čak i u periodu velikih izazova za globalnu ekonomiju”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile su tokom dana niz uspešnih razgovora s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpskim evroobveznicama pokazalo gotovo 200 eminentnih investitora iz celog sveta, čime je postignuta značajna diversifikacija investitorske baze. Deo prikupljenih sredstava biće iskorišćen za otplatu postojećih dugova, dok bi drugi deo služio za obezbeđenje nastavka rasta naše ekonomije, pri čemu ni u jednom trenutku neće biti dovedena u pitanje održivost javnog duga.

Veliko interesovanje investitora zabeleženo je uprkos povećanoj neizvesnosti na međunarodnim finansijskim tržištima u prethodnih nekoliko nedelja, koja je u najvećoj meri uzrokovana povećanjem globalnih inflacionih očekivanja – prinosi na reperne američke i evropske obveznice dužih ročnosti znatno su povećani od početka godine, dostižući najviše nivoe još od pretkriznog perioda. Ipak, značajna tražnja investitora za srpskim evroobveznicama omogućila je da delegacija Srbije tokom aukcije znatno smanji troškove finansiranja (za čak 35 baznih poena, odnosno 0,35 procentnih poena).

„Srbija je danas na međunarodnom tržištu ostvarila stopu prinosa koja se može meriti s pojedinim zemljama čiji je kreditni rejting investicionog ranga. To pokazuje da tržišni učesnici čvrsto veruju da i Srbija pripada ovoj kredibilnoj grupi zemalja. Današnja kuponska stopa od 1,65% na obveznicu ročnosti od 12 godina predstavlja još veći uspeh nego kuponska stopa od 1,50% koju smo 2019. ostvarili na obveznicu ročnosti od deset godina, a nesrazmerno bolja od dolarskog duga koji je nasleđen i čija je kuponska stopa bila enormno visokih 7,25%”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Danas postignuta stopa finansiranja u skladu je s prosečnim prinosima po kojima se trguje evroobveznicama Rumunije uporedive preostale ročnosti (zemlja investicionog rejtinga i članica Evropske unije).

„Uspešna emisija evroobveznice, uprkos ambijentu povećanih neizvesnosti na globalnim tržištima, predstavlja rezultat godinama prisutne monetarne, fiskalne i finansijske stabilnosti, koja je našu zemlju učinila otpornom na izazove koji dolaze iz eksternog okruženja. Krizni ambijent, uzrokovan globalnom pandemijom virusa korona, koji je posebno pogodio globalnu ekonomiju u 2020. godini, predstavljao je važan test odgovornosti za kreatore ekonomskih politika, koji su Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije uspešno položili, zbog čega sam sigurna da ćemo iz aktuelne globalne krize izaći s dodatno osnaženim kredibilitetom i ugledom među međunarodnim ekonomskim akterima”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

 

Kabinet guvernera