12.08.2021.

Kretanje inflacije u julu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je u julu ostala nepromenjena u odnosu na jun i iznosila je 3,3%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u julu povećane za 0,2%, pri čemu su na mesečni rast cena najviše uticale više cene naftnih derivata, turističkih paket-aranžmana, kao i redovno usklađivanje cena cigareta s povećanjem akciza. U suprotnom smeru najviše su delovale sezonski niže cene povrća.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u julu je iznosila 1,9% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

O faktorima koji su uticali na kretanje inflacije i očekivanjima Narodne banke Srbije za naredni period detaljnije će biti reči na prezentaciji Izveštaja o inflaciji, koja će se održati 18. avgusta 2021. godine.

Kabinet guvernera