28.02.2022.

Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka a.d. Beograd od sutra postaje vlasnik Sberbank Srbija a.d. Beograd

Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd zaključila je danas s Narodnom bankom Srbije ugovor o sticanju akcija Sberbank Srbija a.d. Beograd, po osnovu kojih će steći 100% vlasništva u toj banci. Ovom promenom Sberbank Srbija prestaje da bude deo bankarske grupe na čijem čelu je Sberbank Europe AG, Beč, Austrija, i postaje deo domaće bankarske grupe.
Imajući u vidu novonastale okolnosti koje se odnose na poslovanje dosadašnjeg akcionara iz Evropske unije, Narodna banka Srbije prethodno je donela rešenje o pokretanju postupka restrukturiranja Sberbank Srbija, čime je omogućena neposredna prodaja akcija banke od strane Narodne banke Srbije.
Širenjem poslovanja i kombinacijom svojih modela poslovanja, banke će biti u mogućnosti da ponude još kvalitetnije usluge svojim klijentima, spajajući stručnost i tehnologiju obeju banaka i njihovog dugogodišnjeg iskustva. AIK banka ovim sticanjem povećava svoje tržišno učešće i postaje jedna od najvećih banaka u zemlji.  
Transakcija prebacivanja akcija Sberbank Srbija a.d. Beograd u vlasništvo AIK banke realizovaće se sutra tokom pre podneva.
Narodna banka Srbije još jednom ukazuje na to da je Sberbank Srbija a.d. Beograd visoko kapitalizovana i veoma likvidna banka, koja nema, niti će imati poteškoća u izvršavanju svojih obaveza i čiji klijenti nemaju razloga za brigu, a prodajom banke njeni klijenti postaju deo jake domaće bankarske grupe.

 

Kabinet guvernera