04.03.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u februaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 18,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,0 miliona, ili 15,7%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,9 miliona, ili 84,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.049.472, od čega je 884.861 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 164.611 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.448,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 38,7 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 413,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,1 milijardu dinara.

Tokom 10.140 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bilo je zastoja od 25 minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,7%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovana su 3.294 plaćanja, u vrednosti od 48.772.240,75 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera