17.03.2022.

Korisno je da znate… – Menjački poslovi

U novom izdanju rubrike Korisno je da znate… govorimo o menjačkim poslovima, ulozi NBS, kontrolama menjačnica i donetim izmenama odluke NBS u vezi sa ograničavanjem provizija.

Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim  licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu, u  skladu s propisima.

Obavljanje menjačkih poslova regulisano je, pored ostalog, odredbama člana 39. Zakona o deviznom poslovanju  i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova.

Menjačke poslove mogu da obavljaju: rezidenti – pravna lica i  preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, banke i rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje  njegova delatnost (javni poštanski operator)

U ovom videu, koleginica Snežana Stefanović, viši savetnik u Sektoru za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom detaljnije objašnjava oblast menjačkih poslova govoreći o ograničenjima kursa i provizija, uz savete građanima na šta je potrebno obratiti pažnju na mestima na kojima menjamo novac i zašto nema razloga za panikom.

Na kraju videa možete pogledati na koji način možete da se informišete o maksimalnim i minimalnim iznosima po menjačkim poslovima banaka na internet sajtu NBS, kao i kako možete podneti pritužbu na rad ovlašćenog menjača.

Rubriku Korisno je da znate možete pratiti i u delu Pres.

Kabinet guvernera