14.04.2022.

Korisno je da znate... – Koja je uloga Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga

U najnovijem izdanju rubrike Korisno je da znate... nastavljamo da pojašnjavamo teme koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, a koje su aktuelne i zanimljive široj javnosti.

Ovog meseca govorimo o ulozi i zadatku Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Finansijske usluge su jedan od ključnih delova ekonomije naše zemlje, zbog čega je neophodno da postoji uređen i stabilan finansijski sektor, kao i da naši građani imaju adekvatnu i efikasnu zaštitu kada koriste ove usluge. Vršeći jednu od svojih zakonom uređenih funkcija, a to je zaštita prava i interesa korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije je obrazovala posebnu organizacionu jedinicu – Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, kojoj je poverila ovaj zadatak.

Kolega Filip Milanović iz ovog sektora objašnjava na šta korisnici mogu da se žale i koji su to najčešći razlozi za pritužbu.

Saznaćete šta treba da preduzmete ukoliko smatrate da je banka povredila neko vaše pravo ili interes. Pored toga, doznaćete gde na našoj internet prezentaciji, na vrlo jednostavan način, u svega nekoliko minuta, možete podneti pritužbu bez ikakve dodatne pomoći.

Na kraju videa osvrnućemo se na to šta je poseban postupak posredovanja koji sprovodi Narodna banka Srbije, kako on funkcioniše, na koji način se realizuje, kao i na to da su mnogi sporni odnosi s davaocima usluga osiguranja rešeni upravo na ovaj način.

Rubriku Korisno je da znate… možete pratiti i u delu Pres.

Kabinet guvernera