07.09.2022.

Sva društva za osiguranje obavestila ugovarače osiguranja o postupku vraćanja dela premije osiguranja od autoodgovornosti usled vraćanja tih premija na prethodni nivo

Sva društva za osiguranje koja su povećala premiju osiguranja od autoodgovornosti obavestila su na svojim internet stranicama ugovarače osiguranja o postupku i rokovima vraćanja dela premije osiguranja od autoodgovornosti usled vraćanja tih premija na prethodni nivo, čime su postupila u skladu s dopisom regulatora, odnosno Narodne banke Srbije.

Podsećamo da je Narodna banka Srbije uputila dopise društvima za osiguranje sa očekivanjem da bez odlaganja obaveste ugovarače osiguranja o roku i načinu na koji će izvršiti povraćaj novca onim ugovaračima osiguranja kojima su naplaćene neosnovano veće premije od 1. avgusta, kada je premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti znatno povećana – u proseku za oko 22%.

Narodna banka Srbije poziva ugovarače osiguranja da se u kontaktu sa društvima za osiguranje obaveste o postupku povraćaja dela premije i dokumentaciji koju je neophodno podneti radi ostvarivanja povraćaja. Kontakt podaci svih društava za osiguranje mogu se pronaći u Registru društava za osiguranje.

Na navedeni način društva za osiguranje su pokazala spremnost da preduzmu neophodne korake radi očuvanja stabilnosti i životnog standarda građana u postojećim okolnostima.

Narodna banka Srbije će, u okviru svojih nadzornih ovlašćenja, pratiti aktivnosti društava i pokrenuti sve potrebne aktivnosti radi zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja, uz primenu mera nadzora prema društvima za osiguranje, odnosno odgovornim licima.

Kabinet guvernera