16.04.2023.

Sastanci sa investitorima – odlični rezultati i odlične perspektive Srbije

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković sastala se s velikim brojem vodećih globalnih investitora tokom prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Guverner Jorgovanka Tabaković predstavila je investitorima rezultate koje je Srbija ostvarila uprkos globalnim šokovima, a zahvaljujući dobrim i koordiniranim politikama. Detaljno su obrazložena aktuelna makroekonomska kretanja u Srbiji, reforme koje su planirane za naredni period i makroekonomske projekcije za srednjoročni period.

Predstavnici investitora pohvalili su Srbiju za postignute rezultate i u uslovima izraženih globalnih neizvesnosti i isprepletanih jakih šokova. Među razlozima koji Srbiju izdvajaju kao dobru investicionu destinaciju investitori, između ostalog, navode i: relativnu stabilnost deviznog kursa dinara prema evru i u periodu najvećih šokova iz eksternog okruženja, kontinuitet dokazano dobrih ekonomskih politika, posvećenost sprovođenju strukturnih reformi i kontinuirano unapređenje poslovnog ambijenta, neprekinut investicioni ciklus, visok nivo kapitalnih investicija, diversifikovanu izvoznu bazu, koja doprinosi njegovoj održivosti i u uslovima niže eksterne tražnje.

Na primer: od 2019. zaključno s prošlom godinom izvoz prerađivačke industrije povećali smo sa 16,1 milijarde evra na 23,4 milijarde evra, dok je izvoz usluga povećan sa 6,9 milijardi evra na 11,1 milijardu evra; u prethodne tri godine Srbija je privukla 11,3 milijarde evra stranih direktnih investicija, od čega je 6,2 milijarde evra bilo usmereno u izvozno orijentisane sektore; zahvaljujući neprekinutom investicionom ciklusu, ove godine dostići ćemo ukupan izvoz robe i usluga od najmanje 42 milijarde evra.

Investitori pohvaljuju i:

  • rekordne devizne rezerve od 21,4 milijarde evra na kraju marta;
  • jak i otporan bankarski sektor;
  • kontinuirani privredni rast Srbije i očekivano vraćanje na stope privrednog rasta od 4%;
  • nova fiskalna pravila i dobre javne finansije, uz smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu na 51,1% u februaru i očekivano dalje smanjenje fiskalnog deficita uprkos visokim kapitalnim investicijama;
  • očekivane reforme u energetskom sektoru, uz rast učešća obnovljivih izvora energije.

Sve zajedno govori u prilog dobrim perspektivama Srbije, zbog čega ona ostaje prepoznata kao važna investiciona destinacija.

 

Kabinet guvernera