03.05.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u aprilu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu 2023. godine, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 18,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,6 miliona, ili 8,8%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,9 miliona, ili 91,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.031.655 od čega je 940.485 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 91.171 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 15.623,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 33,9 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 868,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.065 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 3.286 plaćanja, u vrednosti od 57.792.868,01 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet gunernera