03.05.2023.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у априлу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у априлу 2023. године, за 18 радних дана, реализовано је укупно 18,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 1,6 милиона, или 8,8%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 16,9 милиона, или 91,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 1.031.655 од чега је 940.485 просечан број плаћања у RTGS систему, а 91.171 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 15.623,4 милијарде динара, а вредност промета у Клиринг систему 33,9 милијарди динара, или 0,2% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 868,0 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 1,9 милијарди динара.

Током 10.065 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19  учесника, реализовано је укупно 3.286 плаћања, у вредности од 57.792.868,01 евра. У наведеним системима није било застоја па је расположивост  износила 100,0%.

Кабинет гунернера