31.05.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2023. godine iznosio je 0,7% i u skladu je sa preliminarnom procenom Republičkog zavoda za statistiku.

Industrijska proizvodnja je u periodu januar–april 2023. godine ostvarila međugodišnji rast od 1,9%, vođena rastom sektora energetike (17,6%) i rudarstva (3,3%), dok je prerađivačka industrija zabeležila smanjenje aktivnosti od 1,7%. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 12 od 24 grane, pri čemu je najveći pozitivan doprinos potekao od proizvodnje mašina i opreme i farmaceutskih proizvoda, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje osnovnih metala, proizvoda od metala i hemijske industrije.

Posmatrano samo u aprilu 2023, industrijska proizvodnja je povećana za 0,4% međugodišnje, čemu je doprineo rast energetike (14,6% međugodišnje). Rudarstvo je praktično stagniralo (–0,2% međugodišnje), dok je proizvodnja u prerađivačkoj industriji smanjena (–2,6% međugodišnje).

Promet u trgovini na malo je u aprilu 2023, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno smanjen za 6,1%, dok je u periodu januar–april realno smanjenje prometa iznosilo 4,5% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista je u aprilu viši za 22,2% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 17,7%. U periodu januar–april 2023, ukupan broj dolazaka turista viši je za 19,9% međugodišnje, a broj noćenja turista za 16,5% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima nastavljena su pozitivna kretanja s obzirom da je, robni izvoz izražen u evrima u aprilu porastao za 5,6% međugodišnje, dok je robni uvoz izražen u evrima smanjen za 14,8% međugodišnje. U okviru robnog izvoza, beleži se dalji rast izvoza prerađivačke industrije i električne energije, dok je, s druge strane, smanjenje robnog uvoza rezultat pre svega nižeg uvoza energenata i intermedijarnih proizvoda.

Kabinet guvernera