09.06.2023.

Izvršeno preko 3,5 miliona plaćanja skeniranjem NBS IPS QR kôda

U prvom tromesečju 2023. godine izvršeno je preko 3,5 miliona plaćanja skeniranjem NBS IPS QR kôda, u iznosu većem od 11 milijardi dinara, a broj plaćanja na ovaj način neprekidno se povećava.

Narodna banka Srbije podseća građane na jednu od najznačajniji funkcionalnosti u sistemu za instant plaćanje – korisnici aplikacija mobilnog bankarstva jednostavno i sigurno mogu platiti mesečne račune različitih pružalaca usluga skeniranjem NBS IPS QR kôda. Nakon skeniranja NBS IPS QR kôda automatski se kreira nalog za plaćanje u aplikaciji mobilnog bankarstva. Ovim se izbegava ručni unos podataka i znatno štedi u vremenu, greške pri unosu podataka svode se na minimum, a plaćanje se izvršava za svega nekoliko sekundi.

Ovu pogodnost pri plaćanju računa imaju i pravna lica i preduzetnici, s obzirom na to da sve više banaka u Republici Srbiji omogućava ovakav način plaćanja u aplikacijama za pravna lica i preduzetnike.

Narodna banka Srbije poziva sve izdavaoce računa koji do sada nisu omogućili prikaz NBS IPS QR kôda na svojim računima da to urade. Za to mogu koristiti generator/validator NBS IPS QR kodova, koji se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji IPS NBS sistema.
Narodna banka Srbije će nastaviti da razvija i pospešuje ovakve savremene i sigurne načine plaćanja na korist svih učesnika u bezgotovinskim plaćanjima i celokupnog tržišta u Republici Srbiji.

Sektor za platni sistem