31.07.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju 2023. iznosio je 1,7% međugodišnje.

Industrijska proizvodnja u junu zabeležila je međugodišnju stopu rasta od 0,5%, vođena rastom u sektoru energetike, koja je međugodišnje povećana za 12,7%. S druge strane, u sektoru rudarstva ostvaren je pad od 13,4% međugodišnje, dok je aktivnost u prerađivačkoj industriji stagnirala. U prerađivačkoj industriji proizvodnja u junu međugodišnje je porasla u deset od 24 oblasti, pri čemu je najveći pozitivan doprinos potekao od proizvodnje osnovnih metala, elektronskih i farmaceutskih proizvoda i motornih vozila, dok je u suprotnom smeru delovala niža proizvodnja prehrambenih proizvoda, naftnih derivata i metalnih proizvoda.

U periodu januar–jun ove godine, industrijska proizvodnja je zabeležila međugodišnji rast od 1,7%, vođen rastom sektora energetike od 16,9%, dok su sektori rudarstva i prerađivačke industrije zabeležili blagi pad od 0,5% i 1,0% međugodišnje.

Promet u trgovini na malo u junu realno je bio niži za 6,0% nego u istom mesecu prethodne godine, dok je u periodu januar–jun realno smanjen za 5,1% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u junu viši je za 4,7% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 0,9%. U periodu januar–jun, ukupan broj dolazaka turista viši je za 13,9% međugodišnje, a broj noćenja turista veći je za 10,5% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u junu ostvario međugodišnji rast od 3,3%, vođen izvozom prerađivačke industrije, u okviru koje je 17 od 23 oblasti zabeležilo međugodišnji rast. Robni uvoz je u junu zabeležio međugodišnji pad od 6,5%, najvećim delom usled smanjenja uvoza energenata i ostalog repromaterijala. Posmatrano u prvoj polovini 2023. godine, robni izvoz je povećan za 9,4% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je robni uvoz u istom periodu smanjen za 5,0% međugodišnje.

Kabinet guvernera