31.07.2023.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални раст бруто домаћег производа у другом тромесечју 2023. износио је 1,7% међугодишње.

Индустријска производња у јуну забележила је међугодишњу стопу раста од 0,5%, вођена растом у сектору енергетике, која је међугодишње повећана за 12,7%. С друге стране, у сектору рударства остварен је пад од 13,4% међугодишње, док је активност у прерађивачкој индустрији стагнирала. У прерађивачкој индустрији производња у јуну међугодишњe je порасла у десет од 24 области, при чему је највећи позитиван допринос потекао од производње основних метала, електронских и фармацеутских производа и моторних возила, док је у супротном смеру деловала нижа производња прехрамбених производа, нафтних деривата и металних производа.

У периоду јануар–јун ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 1,7%, вођен растом сектора енергетике од 16,9%, док су сектори рударства и прерађивачке индустрије забележили благи пад од 0,5% и 1,0% међугодишње.

Промет у трговини на мало у јуну реално је био нижи за 6,0% него у истом месецу претходне године, док је у периоду јануар–јун реално смањен за 5,1% међугодишње. Укупан број долазака туриста у јуну виши је за 4,7% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 0,9%. У периоду јануар–јун, укупан број долазака туриста виши је за 13,9% међугодишње, а број ноћења туриста већи је за 10,5% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у јуну остварио међугодишњи раст од 3,3%, вођен извозом прерађивачке индустрије, у оквиру које је 17 од 23 области забележило међугодишњи раст. Робни увоз је у јуну забележио међугодишњи пад од 6,5%, највећим делом услед смањења увоза енергената и осталог репроматеријала. Посматрано у првој половини 2023. године, робни извоз је повећан за 9,4% у односу на исти период претходне године, док је робни увоз у истом периоду смањен за 5,0% међугодишње.

Кабинет гувернера