07.08.2023.

Narodna banka Srbije otvorila zvaničnu stranicu na društvenoj mreži LinkedIn

Kako bi dodatno unapredila dosadašnji okvir komunikacije sa stručnom i širom javnošću, odnosno promovisala rezultate rada, Narodna banka Srbije zvanično je pokrenula stranicu na društvenoj mreži LinkedIn.

Narodna banka Srbije će na svojoj zvaničnoj stranici na LinkedIn-u objavljivati najvažnije informacije o svojim aktivnostima koje su predmet interesovanja pre svega poslovne zajednice, stručnjaka iz različitih grana industrije, medija, ali i centralnih i poslovnih banaka, Vlade, međunarodne, stručne i opšte javnosti.

Stranica Narodne banke Srbije na LinkedIn-u dostupna je na https://www.linkedin.com/company/nbs i to je jedina zvanična stranica koju koristi Narodna banka Srbije.

Otvaranjem stranice na ovoj društvenoj mreži Narodna banka Srbije nastavlja s primenom strategije komunikacije koja doprinosi razvoju poverenja i kredibilnog dijaloga sa svim zainteresovanim stranama, ostvarujući svoje zakonom definisane ciljeve. U skladu s tim, nastavićemo da korišćenjem inovativnih i kreativnih kanala komunikacije, kao što su to društvene mreže, unapređujemo interakciju sa svim ciljnim grupama – odgovorno, pravovremeno i transparentno.

 

Kabinet guvernera